CLB - Infos Récentes
 
contact@clbillard.fr
Connexion

Merci d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Liste des Joueurs


Nom Prénom Ligue Club LibreBande3 BandesCadre
LORON Andre 5 TVR R2*R1*
FERREOL Emile 46 BCSG R3*R1
PREBET Danielle 45 BCC
BERGER Christian 46 BCSG R1N3*N2*N3*
AUDOUARD Jean-Claude 46 BCSG R3*R2*
JACQUEMOND Olivier 46 BCSG N3*N3*N1*N2*
SCHREIBER Robert 5 TVR R3*R1*N3*
TISSOT Roger 5 TVR R3*
SUCHAUT Antoine 42 CBM N1*N1*N2*N1*
LORON Louis 22 ABSE R1*N3N3N3*
TRAN Auguste 12 SCBC R2R1*R1*
MORLIN Guy 42 CBM R4*R2*R1
BERTHELIER Patrick 5 TVR N3*
BRISSE Thierry 22 ABSE R2*N3*N2*R1*
MASSON Joel 47 BCSR R2*R1*N3*N3*
CHAUSSAT Jean-Marc 22 ABSE R4*R2*
DESSERT Stéphane 22 ABSE R3*R1
MEJEAN Jacques 22 ABSE R3*R1*R1*
VALLAT Daniel 27 ASMSE N3*N3*N3*N3*
RASCLE Pierre 22 ABSE R2*R1*R1
FEUILLASTRE Alain 42 CBM R3*R1*R1*
BAYET Benoit 42 CBM masters*N1*N1
BORY Philippe 42 CBM N3*N3*N2*N3*
GENEVRIER Gerard 47 BCSR R3*R1*N3
FERRE Jean-Paul 47 BCSR R3*R1*N3
AUGAGNEUR Jean-Paul 27 ASMSE R1*N3*N3*N3*
CORNET Antoine 45 BCC R3*R2*R1
MARECHAL Jacques 42 CBM R3R2*R2*
BAYET Bruno 42 CBM R2*R1*R1
SUCHAUT Thierry 22 ABSE R2*R1*N3*N3*
FRAGNE Marcel 46 BCSG R3*R2*
ZAPOTOCKY Jean 46 BCSG R1*N3*N3*N3*
RIFELDE Robert 42 CBM R3R2*R1
PHILIBERT Georges 46 BCSG R2*R1*
DOMINICI Albert 46 BCSG R1
HONG-LAMHONG Pierre 12 SCBC R2*R1*R1*
CARNAT Robert 5 TVR N3*N3*N3*N2*
CIVRAIS Christian 5 TVR R4*R2
FAIDIT Serge 47 BCSR R2*N3*R1*R1*
CLAVELLOUX Julien 47 BCSR R3*R2*
DEFOSSE Michel 5 TVR
HOGG Jean-Claude 42 CBM R3*R2*
KLEIN Jean-Luc 42 CBM R4*R2*
GUILLAUMOND Alain 12 SCBC R2*R1*
SAVOLDELLI Rene 47 BCSR R4*R2*
FERRATON Michel 11 ALR R3R1*N3*
FRANCE Fernand 46 BCSG R3*R2*
GRIOT Gilbert 42 CBM R3*R2*R1*
COUCHAUD Gerard 42 CBM R4*R2*
LEPETIT François 12 SCBC R4*R2*
KURADJIAN Alain 12 SCBC R3*R2*N3*
PERRET Richard 42 CBM R3*R2*R1*
PERRET Olivier 42 CBM R3*R2*R1*
COLLET Jean-Claude 5 TVR R3*R2*
PORTES Bernard 42 CBM R4
DUMOULIN Laurent 5 TVR R2*R2*
MANET Dominique 27 ASMSE R3*R1
TOME Eric 45 BCC R3*R1*R1*
BRUYAS Antoine 27 ASMSE R3*R2*R1
SIKORA Bernard 47 BCSR R4*R2*
BOBEE Gregory 46 BCSG R1*N3*
CHANNAUX Patrick 11 ALR R3*R1*N3
VIRICEL Bruno 46 BCSG R3*R2*N3*
COTTIN Emmanuel 12 SCBC R4*
FLORIAN Denis 42 CBM N3*N3*R1*N2*
LIVEBARDON Sonia 22 ABSE R2*R1*N3*R2*
NGAMENI Anaclet 45 BCC
CARRERES Manuel 5 TVR R2*R1*R1*
SABOT Michaël 42 CBM N1*N1N1*
PERRIER Gerard 12 SCBC R3*R1*R2*
FETTIG Severine 12 SCBC R4R2*
DUVERGER Christian 5 TVR R3*R2
SURY Gabriel 42 CBM R3*R2*R2*
DUPAS Gilles 27 ASMSE R4*R2*R1
FRANçOIS Roger 27 ASMSE R3*
HAAS Dominique 46 BCSG R4R2
GRI Alexandre 12 SCBC R1*N3*
BELGUERMI Nicolas 45 BCC R3R2R1
DIAZ Jean-Louis 11 ALR N3*N3*
BRUNET Gilles 12 SCBC R2*R1*
BAPST Christian 12 SCBC R3*R2*
VACHER jean-claude 46 BCSG R4*R2*
CORREIA Roger 27 ASMSE R4*
RICHIER Roger 12 SCBC R4*
CALYAKA Abdurrahman 12 SCBC R3*R1*N2*
VALENTIN Jean-Marc 22 ABSE R2*R2*R1*R2*
BAUMANN Claude 5 TVR R3
LACHAUX Bernard 5 TVR R4*
CORVAISIER Dominique 12 SCBC R4*R2*
MARCON Jean-Yves 12 SCBC R3*R2*
GOUJON Vincent 45 BCC R3*R1*R1*
SABATIER Roland 27 ASMSE R2*R1*R1*
REY Stéphane 11 ALR R1*
LUMINET Alexandre 46 BCSG R3*R1*
MEUNIER Franck 46 BCSG R4*R2*R1*
IANNELLO Alexandre 42 CBM R4*
ROBERT Gerard 42 CBM R2R1*
DUMAS Bernard 47 BCSR R4*R2*
THOMAS François 45 BCC R4*R2*
SCAFIDI Sylvain 45 BCC R4*R2*
DUVAL PIERRE 12 SCBC R4*
FARCE Georges 12 SCBC R4*
KERVENNIC Patrick 5 TVR
MONTAGNON YVES 11 ALR R3*
BOUILLET Antoine 12 SCBC N3*
CIESLIK Jean-Pierre 12 SCBC R1*
siterre jean 46 BCSG
Nos Coordonnées

clbillard.fr, Twitter:@CLBillard

sportive@clbillard.fr

9/11 Rue Benoit Malon 42100 Saint-Etienne